Sct. Georgs Gildet i Vejle

Velkommen hos

 

 

 Sct. Georgs Gilderne

2. gilde i Vejle har som del af Sct. Georgs Gilderne tætte relationer til spejderbevægelsen.

Vi er tidligere spejdere eller andre med interesse for spejderidéen.

                  -  men gildet er

meget mere end det!

 

Læs mere på  www.sct-g.dk/2vejle

Sct. Georgs Gilderne i Danmark  www.sct-georg.dk

Medlemsbladet Sct. Georg udkommer 6 gange om året

www.sct-georg.dk/publikationer/bladet-sct-georg

 

 

Kontakt til 2. Vejle

Gildet webmaster: Annelise Debois
Bakkekammen 9,7120 Vejle Øst,

telf. 75 81 62 86

Kontakt til webmasterannelisedebois@get2net.dk

 

Kontakt til gildeledelsen:

Gildemester: Bodil Jølver

Nøddevænget 28, 7100 Vejle

Tlf. 75 83 17 81

Gildekansler: Agnes Jacobsen
Tyttebærvej 7, 7100 Vejle,

75 82 14 19

Gildeskatmester: Keld Kirkeskov
Vejrmosegårds Allé 25,7000 Fredericia,

75 82 13 13

 

 

Har du lyst til at være med?

Har du lyst til at opleve det gode kammeratskab blandt ligesindede?
Har du lyst til at holde dig aktiv og i vigør?

Så benyt muligheden og henvend dig til gildeledelsen. Vi vil sørge for at du får kontakt til en gruppe, og på den måde få indsigt i gildelivet og finde ud af, om det er noget for dig.

Som gildebror er du med til at yde en indsats, til gavn for andre

og dig selv.

 - ved i fællesskab at arbejde med personlig udvikling, at støtte spejderarbejdet og løse humanitære og samfundsnyttige opgaver.

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, spejder- eller gildeinteresserede, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene:
Spejderideen for voksne!

 

Spændende er det for gildebrødre når der på en spejderweekend arbejdes med færdigheder i brobygning! Vejlebroen blev bygget til spejdernes lejr 2012.
Glade smil og dejlige oplevelser sammen med spejderne og spejderlederne på Sct. Georgs Gildernes årlige spejderløb! Her er vi til Olympiade i kuglestød!
Gildebrødre skal nu også kunne have mange kasketter på der passer til årets spejderløb! Der hviles ud efter en lang dag med Robin Hood i Sherwood skoven!