Sct. Georgs Gilderne har jubilæum

Sct. Georgs Gildet 2. Vejle fejrer gildernes 80 års jubilæum 2013
I forbindelse med Sct. Georgs Aften i 2. Vejle, fejrede gildebrødrene jubilæet på festlig vis! Og som vi er blevet opfordret til, fik dragen lov til at gi' lyd fra sig i løbet af aftenen!
Gilderne i Vejle fejrede 80 års ballonfest på spejderløbet