De Stedsegrønne i Bredballe

DE STEDSEGRØNNE er en forening hvor medlemmerne har, eller har haft, tilknytning til KFUM/K-spejderne i Bredballe som forældre, ledere, grupperådsmedlem eller tante m/k.

Hovedformålet er med KFUM-spejderarbejde som idégrundlag at fremme fællesskab og kammeratskab mellem medlemmerne. Endvi­dere er formålet at støtte KFUM-spejderne i Bredballe Gruppe, såvel lederarbejdet som gruppe­rådets arbejde.

Foreningen er startet i 1993 og har nu 52 medlemmer.

Foreningens aktiviteter spænder fra vandreture i naturen, kulturelle udflugter og foredrag til sommertogter rundt i Europa, med hovedvægt på vandreture, oplevelser og socialt samvær.

Spejderhuset i "Ekkodalen" Bredballe hvor De Stedsegrønne mødtes