Sct. Georg på cd-rom
Lyt til Sct. Georg

Sct. Georg er medlemsbladet for Georgs Gilderne i Danmark.
Bladet udkommer 6 gange om året og indlæses på en cd-rom, specielt til blinde og svagtseende gildebrødre.


Gildebrødre der ønsker at modtage dette tilbud kan henvende sig til:

Sct. Georgs Gildernes kontor
Mikkel Bryggers Gade 1,
1460 København K
Tlf. 33 32 27 33
http://www.sct-georg.dk